BIURO RACHUNKOWE "WALICZEK"

Spółka z o.o. Rok założenia 1991

Profesionalizm Odpowiedzialność Zaufanie

Roczne sprawozdanie finansoweBiuro Rachunkowe sporządza roczne sprawozdanie finansowe w skład, którego wchodzą:

  • wprowadzenie do sprawozdania,
  • bilans,
  • rachunek zysków i strat,
  • sprawozdanie z przepływów pieniężnych,
  • sprawozdanie z kapitałów i funduszy
  • oraz informację dodatkową, w formie i z dokładnością przewidzianą w ustawie o rachunkowości.