BIURO RACHUNKOWE "WALICZEK"

Spółka z o.o. Rok założenia 1991

Profesionalizm Odpowiedzialność Zaufanie

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

Podatkowa księga przychodów i rozchodów prowadzona zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów. Obejmuje również ewidencje pomocnicze przewidziane w rozporządzeniu np. ewidencję środków trwałych i amortyzacji, ewidencję wyposażenia, karty wynagrodzeń pracowników.

Biuro świadczy usługi w zakresie wyprowadzania zaległości w rejestrowaniu zapisów w księdze podatkowej.