BIURO RACHUNKOWE "WALICZEK"

Spółka z o.o. Rok założenia 1991

Profesionalizm Odpowiedzialność Zaufanie

KontaktBIURO RACHUNKOWE "WALICZEK"
Spółka z o.o.
43-346 Bielsko-Biała ul. Centralna 20

Tel/fax 0-33 810 40 97
Tel/fax 0-33 810 15 42
e-mail: biuro@waliczek.com.pl


Organ rejestrowy : Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr wpisu: 0000581231
Biuro Rachunkowe „Waliczek” spółka z o.o. , powstało w wyniku przekształcenia Spółki Cywilnej Biuro Rachunkowe Czesława Waliczek, Ewa Waliczek-Dąbrowska.
Data pierwszej rejestracji Spółki Cywilnej: 2 kwietnia 1991 roku

Członkowie Zarządu Spółki posiadają:
- wydane przez Ministra Finansów świadectwa uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych o numerach:
1440/96 - Czesława Waliczek - Prezes Zarządu
26532/01 – Ewa Waliczek–Dąbrowska – Wiceprezes Zarządu

Identyfikator / Regon : 272358475
NIP : 652-10-23-231
Polisa ubezpieczeniowa PZU na kwoty ustawowe.