BIURO RACHUNKOWE "WALICZEK"

Spółka z o.o. Rok założenia 1991

Profesionalizm Odpowiedzialność Zaufanie

Wynagrodzenia pracowników

Na podstawie dostarczonych danych niezbędnych do określenia należnego wynagrodzenia pracownika Biuro sporządza listy płac, oblicza potrącane składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz należny podatek dochodowy. Biuro Rachunkowe sporządza roczne informacje o dochodach i podatkach pracowników, wysyła do właściwych urzędów skarbowych, przy czym egzemplarz przeznaczony dla pracownika przekazuje Klientowi, pracodawcy pracownika.