BIURO RACHUNKOWE "WALICZEK"

Spółka z o.o. Rok założenia 1991

Profesionalizm Odpowiedzialność Zaufanie

Raporty miesięczneZainteresowanym usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych przedłożymy raport o wynikach w niżej prezentowanym przykładowym zakresie:

DLA

P.P.U.H. "POLAGRA" Sp. z o. o.
43-300 BIELSKO BIAŁA
UL. KOSZYKOWA 25

R A P O R T
O WYNIKACH ZA MIESIĄC CZERWIEC

 • NR 1. WYKRESY- wynik brutto w miesiącu i narastająco
  - koszty ogółem i przychody ogółem
  - struktura kosztów rodzajowych w rachunku narastającym
 • NR 2. WYKRESY- podstawowe aktywa i pasywa
  - podstawowe wskaźniki ekonomiczne
  - podstawowe wskaźniki obrotu
  - wartość bilansowa firmy
 • NR 3. BILANS – AKTYWA
 • NR 4. BILANS – PASYWA
 • NR 5. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - PRZYCHODY
 • NR 6. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - KOSZTY
 • NR 7. ANALITYCZNE ŻRÓDŁA PRZYCHODÓW
 • NR 8. KOSZTY OPERACYJNE część I
 • NR 9. KOSZTY OPERACYJNE część II + koszty finansowe
 • NR 10. WSKAŹNIKI - zyskowności, płynności, wypłacalności