BIURO RACHUNKOWE "WALICZEK"

Spółka z o.o. Rok założenia 1991

Profesionalizm Odpowiedzialność Zaufanie

PodatkiBiuro prowadzi obowiązujące podatnika ewidencje podatkowe będące podstawą ustalenia dochodu i należnego podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych bądź ewidencje dla opodatkowania zryczałtowanego.

Prowadzi ewidencje zakupów i sprzedaży dla obliczenia należnego podatku od towarów usług (VAT). Prowadzi inne wymagane ewidencje podatkowe ,jak np. ewidencja środków trwałych i amortyzacji, karty wynagrodzeń pracownika, rejestry wewnątrz wspólnotowego nabycia i dostawy towarów itp.
Sporządza deklaracje i zeznania podatkowe PIT, CIT, VAT oraz wszelkie zgłoszenia (NIP) składane przez Biuro Rachunkowe w formie papierowej lub elektronicznej w właściwych urzędach skarbowych.

W imieniu płatnika sporządza zeznania roczne pracowników, co do których obowiązek taki na płatnika został nałożony przez ustawę.