BIURO RACHUNKOWE "WALICZEK"

Spółka z o.o. Rok założenia 1991

Profesionalizm Odpowiedzialność Zaufanie

WspółpracaPo zawarciu umowy Biuro Rachunkowe w całości wyręcza Klienta i to również w sprawach związanych z uruchomieniem działalności gospodarczej. Dla nowych firm przygotujemy konieczne zgłoszenia do urzędów miasta urzędów skarbowych, urzędów statystycznych i zakładów ubezpieczeń społecznych.

Biuro Rachunkowe, wszelkie zgłoszenia, informacje i deklaracje podatkowe dostarcza do urzędów skarbowych. W zakresie ubezpieczeń Społecznych i zdrowotnych deklaracje obliczeniowe i dokumenty zgłoszeniowe oraz raporty Biuro Rachunkowe w systemie elektronicznym dostarcza do ZUS.

Obowiązki Klienta ograniczają się do przygotowania zebranej dokumentacji z danego miesiąca, a ta może być przez Biuro odbierana u Klienta lub przyjęta w siedzibie Biura Rachunkowego.

Przed upływem terminu wypłaty wynagrodzeń, płatności podatku i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne Klient odbiera gotowe listy płac oraz przelewy składek ZUS i zobowiązań podatkowych. Informacje o wysokości wymienionych zobowiązań Klient może otrzymywać również w postaci elektronicznej.

Korzyści Klienta z naszej obsługi:

  • dokładność i rzetelność wynikające z praktyki i przygotowania do zawodu personelu Biura Rachunkowego zapewni błogi spokój każdego Klienta (klik)
  • oszczędności finansowe i czasowe Klienta,
  • pełne zastępstwo w kontaktach z Urzędem Skarbowym i ZUS,
  • za stosunkowo niewielkie wynagrodzenie ryzyko rozliczeń podatkowych przeniesione zostaje na Biuro Rachunkowe,
  • w razie stwierdzenia nieprawidłowości podatkowych szkoda naprawiana jest z polisy Biura Rachunkowego,
  • szybkie i łatwo dostępne źródło informacji prawnej,
  • pracodawca zwolniony zostaje z uciążliwego poszukiwania szeroko zorientowanych pracowników finansowo - księgowych
  • gwarancja zachowania tajemnicy o sytuacji finansowej,
  • odsunięty zostaje problem nieplanowanego zastępstwa na specjalistycznym stanowisku – urlopy, zwolnienia lekarskie,

Ceny usług są negocjowane i dostosowane do możliwości finansowych klienta.